Korean Fusion Rice

Squid Bokkeumbap

Spicy Chicken cheese rice tower

Spam fried egg rice tower

Shanghai Bokkeumbap

kimchi bulgogi rice tower

Hot sun kimchi bokkeumbap

Hot Chicken bokkeumbap

Crab meat rice tower

Chilli Shrimp bokkeumbap

Bulgogi bokkeumbap